.....

Bạn có tin nếu ko có tình yêu bạn sẽ thất vọng, ghét mình và buồn về cuộc sống bạn...liệu mất cái này sẽ được đền đáp bằng thứ khác ...

Bình luận