...

Muốn có bạn trai quá. Muốn có một người có thể khiến mình luôn ấm áp . Muốn có một người để mình nhớ vào mỗi buổi sáng. Muốn có một người luôn gọi điện nhắn tin với mình. Muốn được ôm một ai đó và khóc thỏa thích. Và còn nhiều nhiều cái khác nữa.... Không biết khi nào mới gặp dược người đó đây

Bình luận

  • boy
    cho a số a sẽ thực hiện ước muốn đó của e