...

mây bay gió cuốn tận gốc chân trời nơi đây hạt cát đuợm buồn theo mây

Bình luận

  • cô đơn
    Đọc xong mà thấy buồn quá