Ai cho tôi 1 chút động lực để đi tiếp với cuộc sống. Không còn 1 chút động lực nào cả TT

.....................

Bình luận

  • hghh
    .....
  • smile
    Ng thân , gia đình và hơn ai hết chính là bản thân mình, cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng cố lên nào