ai giúp mình đc k?

Tôi thích một người 1 năm rồi và người đó cũng thích tôi, tôi có nên tỏ tình với người đó không?

Bình luận

  • È è
    tỏ tình mau đi chần chừ là coi chừng mất thấy bà :) hiếm gặp crush thích mình mà còn...