bạn

Nhiều lúc mình quan tâm nhiều đến nó nhiều lúc cũng nhớ nó nhưng mình đâu iu nó minh thương nó như đứa e vậy mà nỡ lòng nào thấy nó nghỉ cho nó ko ko có nghỉ đến mình cái j mình cũng giúp nó đến khi mình buồn tâm sự hay rủ đi chơi thì nói một câu kcđmm và hồi tất cả cuộc hẹn vậy có phải là bạn hay là lợi dụng

Bình luận

  • bonn
    Nhưng đáng buồn là sự đời n lại ko như ý