bạn bè

Bao giờ ms có đc những ng b hiểu mk, mệt mỏi và bế tắc. Có những chn khi nghĩ đến chỉ muốn khóc.

Bình luận

  • Smile
    Sẽ rất ít ng hiểu được bạn bởi rất hiếm hoi, đôi khi chính bản mình cũng không rõ cảm xúc của mình. Càng lớn bạn sẽ nhận ra sự coi độc, rồi bạn cũng sẽ chợt nhận ra không ai hiểu mình. Càng lớn chúng ta càng thảy đổi, tình bạn bây giờ khó tìm lắm. Bạn đừng nghĩ nhiều, nếu không ai tâm sự cùng bạn vậy hãy viết ra giấy tất cả lòng bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều
  • cố gắng lên bạn hãy nghĩ tich cực lên
    Htntt
  • bạn bè nói đến thì đúng là nhiều nhưng để có 1 người bạn thật sự hiểu và chia sẻ thì sẽ là một quá trình. Nếu bạn qtam đến ai đó và muốn làm bạn một cáh chân thành thì bạn sẽ có những ng bạn tốt
    Htntt