buồn

có bao giờ ai nghĩ đến cảm xúc của bạn chưa hay chỉ là thoáng qua....có bao giờ người ta nói vs bạn 1 cách chân tình chưa....người ta ko biết hì về bạn....ko biết bạn muốn gì cho dù đó là điều bạn ko muốn....tại sao lại mang lại nhiều nỗi buồn mà bạn ko muốn thế....thế gian này sao lại có mặt bạn ở đó....bạn ở đó để đx ích j....bạn có bao giờ nói ra suy nghĩ của mình chưa hay chỉ là 1 chút j đó để bạn thấy tốt hơn thôi...kể cả ba mẹ bạn coa thật sự hiểu bạn hay ko hay chỉ là chưởi bới rồi cho những j bạn làm là sai....có bao giờ ba mẹ bạn cho bạn 1 tia hi vọng chưa....hay chĩ là hi vọng ão huyền

Bình luận