Buồn

Có lúc chợt thấy buồn vu vơ hay vì vốn dĩ trong lòng có 1 nỗi buồn luôn thường trực âm ỉ đợi ngoại cảnh tác động là bùng lên mạnh mẽ.Nỗi cô đơn‚nhớ nhà‚nhớ quê‚nhớ cả mùi lúa lên đòng vào mỗi mùa hè này....

Bình luận