buồn

Nếu như bạn phát hiện chồng bạn có tin nhắn, Dt mờ ám , thì phải làm sao ?

Bình luận

  • hshsjdj
    .....
  • Hổ con
    Có thể mượn đt a ấy xem ntn hoặc lén lay đt xem thử nếu a ấy tỏ thái độ giấu giếm thì chắc có chuyện không muôn minh pk, và khi thây a ây nt hoai thi nên hoi xem trl ra sao .