cần lời khuyên

trong đợt đi chơi với nhóm, mình có mến 1 người anh lớn hơn. Mình chỉ muốn bắt chuyện với anh đó, nhưng không biết phải nói như thế nào? Mình tự ti về vẻ ngoài, lại không giỏi ăn nói. Mình sợ khi bắt chuyện thì mất đi anh ấy, nên chấp nhận xem những trạng thái của anh ấy thôi.

Bình luận

  • không tên
    bạn là kẻ ngốc thử nghĩ nhé. cậu giữ trong lòng cậu thấy vui không. cậu cứ tiếp tục.như vậy đến khi cậu nhìn lại thì anh ấy đã đi voi cô gái khác. nói ra nếu bị từ chối ít nhất cậu đã nhận ra cậu không cần không cần hy vọng. nhưng bây h cậu hãy nhắm mắt và cảm nhận xem là thích hay yêu nếu yêu thì cứ mạnh dạng nói. nếu là thích thì nó chưa đủ chắc chắn để cậu thỗ lộ