cần lời khuyên.

Chúng mình là bà con, mình là đời thứ5 theo luật. Thế nhưng gia đình lại cấm đoán. Chúng mình vẫn lén lút duy trì đến nay được 4 năm. Nhưng mình muốn có con đường đúng cho mối quan hệ này! Mọi người giúp mình nhé.

Bình luận

  • harley
    Tôi đang cần lời khuyên từ các bạn
  • Animals
    -_-
  • naruto
    tôi cũng từng ở hoàn cảnh như thế