chính bản thân k hiểu được mình

Là ng hay cười nhưng lại sống nội tâm, chuyện bạn bè thì mình luôn sẵn lòng hết mình đưa lời khuyên chân thành nhất nhưng đến khi mình gặp chuyện chính mình k biết mình muốn gì, luôn có cảm giác cô độc lặng lẽ tại sao bạn mình lại kqt mình như mình từng đối xử với họ,lắm lúc lại cảm thấy sự qt của họ như thương hại mình k biết là do họ hay thể hiện t/c nv hay là do họ chỉ làm cho có nũa

Bình luận

  • Thương
    Luôn lsf như vậy chuyện của ngươig khác do mình đưbgs ngoài cuộc tâm lý khác so với người trong cuộc Và thực ra chỉ có người trong cuộc mới giải quyết đc vấn đề
  • gift
    Bạn với bè