chủ động

Tại sao nói đàn ông ko chủ động nên bỏ lỡ! Cơ mà một ng đàn ông nhát thì sao? Để mọi người tán giúp xong giúp kêu cô kia tán thích ngược lại! Ông này chăm ai sai thì làm yên lặng k ý kiến

Bình luận