có bao giờ bạn như bị người khác khinh

Không có tiền thì luôn bị khinh thường sao . Người đầu tiên khinh lại chính là người thân !!

Bình luận

  • Hương
    có chứ bạn. Có tiền và biết vận dụng bạn sẽ có trong tay quyền lực vì vậy ráng kiếm tiền đi bạn.
  • cjeisi
    đã từng và đã đứng lên được. đừng gục ngã khi chưa bắt đầu