cô đơn

Thật sự là buồn lắm khi không có nổi một người bạn thân để tâm sự hay chia sẻ. Đôi lúc tôi cảm thấy mình trong một mối quan hệ nào cũng đều là ng thừa. Có cũng được mà k có cũng k sao. Dần dần từ một người vui tính tôi lại trở nên trầm lặng và không còn muốn nói chuyện với ai nữa.

Bình luận

  • yuri
    tôi đây cũng cảm thấy vậy
  • mr bibo
    Xin chào