cuộc sống màu đen

từ lúc bắt đầu hiểu chuyện thi dường nhu cuộc song bat dau ko co ánh sáng.toi chua bao giờ dc hạnh phúc.từ hạnh phúc doi với toi la xa xi.co le tai vi con người toi luon độc lập nên ko ai vui khi o canh toi.toi muon ai đó nghe toi tam sự.

Bình luận