Đừng quá tin tưởng ai

Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình.

Bình luận

  • hhhhh
    Uk đã dặn lòng như ko đc
  • su21
    Đúng rui
  • Hoài
    Chuẩn đó bạn. Nhưng nhiều khi mình lại làm ngược lại với suy nghĩ. Nên để làm đc điều này khi đã yêu 1 ai đó thì khó khăn mình cần mạnh mẽ lắm mới làm đc.