e mệt mỏi

Em kể cho các c nghe ! Có người bảo e là 87 với 93 khắc ! Khắc như nào ạ! Ai trải qua chưa ạ! 87 làm 93 yếu mệnh đi là yếu thế nào ạ! Có ai nói với các mẹ 93 nên đi làm ăn xa chưa ạ! Có người bảo e la 93 nên lấy ck sớm ck già ck xa! Có ng bảo nên ở gần nhà! Nghe như muốn đuổi mình đi ý! Cuộc sống buồn tẻ :) có ai nói với các mẹ vậy chưa! Vụ lấy ck sớm già rồi xa ý! Đã vậy lại nên ở gần nhà! Vậy sống sao! K nhẽ ở rể? ! Em chỉ nghe lấy muộn! Mà ko biết khi nào là muộn! Mà muốn biết mình nên làm ăn xa hay ko? xem ở đâu hả các mẹ ơi! Giải đáp giúp e với ạ

Bình luận