mê trai

Vì mê trai lại còn ở sạch nên e thấy xấu ma chê quỷ hờn e kô thích cho đc! E chỉ thích sạch! Người ở bẩn em chịu không nổi í ghét luôn!

Bình luận

  • ngốc
    Bạn chắc thế ha
  • ngốc
    Hả why?
  • Haha
    Vậy lấy ck bạn khổ chắc rồi đó. Con trai mà sạch quá toàn tính đàn bà