Mệt mỏi với cuộc sống.

Đời thằng con trai không có sự nghiệp, 3 năm vất vả cuối cùng về lại con số 0.haizz. Mệt mỏi

Bình luận

  • manhy
    Hichiccc
  • méo
    5ting