mong lời khuyên

Một ng tỏ tình với mình nhưng rồi mình từ chối, chỉ xem cậu ấy là bạn. Rồi cậu ấy unfriend mình lun, đây là kết quả mình đã đoán trước rồi tình bạn sẽ vỡ. Mà hôm nay cậu ấy lại gửi kp lại thì mình làm sao cho đúng đây? Mình không biết sẽ làm gì khi mình thấy có lỗi lắm

Bình luận

  • na na
    Mình buồn