Một năm !!! chỉ cần A hứa về , E sẽ vẫn đợi !!!

E lại nhớ A

Bình luận

 • Quốc Huy
  Đung chờ doi nua! Vô ich thôi
 • lu lu
  I can"t Stop my love for you :D
 • its me
  Nhớ về những kỉ niệm xa xôi ấy Người iu cũ của IEM
 • it me
  E nhớ những tn về anh