#nhạt

Mn cho lời khuyên ik ạ

Bình luận

  • hi mng
    B có ở đó k
  • hi mng
    Chào bạn
  • Tuấn
    Bạn là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi rồi? Tuyệt vọng về j vậy? Nói xem mình có giúp đc j k