Nhạt

Ai đó nói gì vs mình đi, cảm thấy lạc lõng trong tất cả mối qan hệ.

Bình luận

  • """"
    chào bạn , bạn có thể kể cho mình nghe vấn đề bạn đang gặp k?
  • sad B
    B có chuyện gì ạ