Nhát làm sao để hoà đồng

Tớ nhát quá lại nghe kém! Làm nghề gì cho hợp! T lỡ chọn làm bánh! Mà nhận ra hơi vất vả ko sao với lại lắm việc toàn phải nhờ ng khác! Haiz lại bán hàng t lại không giỏi giao tiếp! Vì nghe kém hay hỏi lại ăn nói ko ngọt! Làm cái này hay ốm! Nhầm nghề rồi! Ai tư vấn cho cái nghề cho ng nhát còn nghe kém với! Bày mình cách làm sao để hoà đồng!

Bình luận

  • Sad B
    B có vẻ chưa tự tin vào bản thân lắm phải không
  • ggggggu
    U ban
  • Tịnh Yên
    Không phải do Nhát, mà không đủ Tự Tin và bản thân