nhớ anh

Đã bốn năm rồi, nhanh thật. Và bây giờ em vẫ thích anh...cho dù tình cảm có đến từ một phía

Bình luận

  • Tun
    hì bạn giống mình thật nhưng mình thì bảy năm rồi :))