nổ lực

trong một tình yêu lúc nào cũg cần sự chân thành và tin tưỡng , với tôi khi đã chấp nhận một người nào đó là phải chấp nhận ht tất cả về họ bao dung tin tưỡng và chân thành tôi cố gắn tìm hiểu họ đg nghĩ gì tìm hiểu mọi thứ thuộc về họ . nhưng ngược lại họ làm tôi ngày càng cảm thấy họ khác và càng cảm giác như mk pị pỏ rơi lại phía sau , chẵng quan trọng gì đv họ dù pk cảm giác thì chưa chắc là thật nhưng tôi lại đau lòng một cách tột cùng cái cảm giác mà không sau tôi tã đc . nhưng không vì vậy mà tôi từ bỏ mọi thứ không từ bỏ họ , bởi vì tôi yêu họ . chỉ mong một ngày nào đó họ sẽ hiểu và hiểu một cách rõ ràng về tôi

Bình luận