nổi buồn

nhiều lúc chán với cuộc sống hiện tại ngỉ sao nhiều lúc mình lại dc sinh ra

Bình luận

  • tôi buồn
    Tôi buồn
  • vsjsjsjjs
    Hãy ngưng thấy đổi suy nghĩ gì bạn muốn niềm vui của mình thì đầu tiên bắt đầu từ bạn hãy làm những điều khiến bạn vui vẻ tôi nhìn cuộc sống sẽ thay đổi bằng những điều quan trọng hãy tập quen với cuộc sống cho dù nó khắc nghiệt nó như thế nào thì mỗi một ngày trôi qua đều để lại cho ta một điều kỳ diệu