nỗi buồn dấu kín

hôm nay mình rất mệt.mình cảm thấy bùồn .mình đã cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống ,nhưng tại sao trong sâu thẳm vẫn có một nỗi bùồn không bao giờ dứt ra đựơc .mình phải làm sao đây .

Bình luận

  • tuan
    Hay tu minh vuc bo no di