ổng này có bản lĩnh chính kiến có làm được việc lớn ko đây

Quen một ông anh! Chăm chỉ? Mà ai sai gì cũng làm ai nói gì cũng nghe! Không chủ động ý kiến làm gì mình thích!! Cứ yên lặng để người khác sai bảo v thôi! Đến mức giới thiệu ny thì k lànm quen không chủ động! Để mọi người giúp mà bảo nhau bảo cô kia làm quen ngược lại ! Hỏi ổng có thích ko thích nhưng cứ ủ rũ! Haiz ổng này có bản lĩnh chính kiến có làm được việc lớn ko đây

Bình luận