sức mẻ

Mình là nữ. Mình có mâu thuẫn với một thằng con trai trong lớp. Kiểu bạn ấy lấy đồ mình rồi mình lấy cái điện thoại bạn ấy lại tính hù thôi . Mà bạn ấy xé luôn cái tờ giấy đó của mình. Mình giận quá nên đập cái điênj thoại đó xuống bàn. Giờ bạn ấy nhắn tin nói mình đền Nếu không sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ đánh con gái. Mình phải làm sao. Mình nên đền sao. Đâu phải lỗi do mình

Bình luận

  • trang
    chỉ là hù thôi. con trai không ai đánh con gái bao giờ