sụp đổ

Nếu bị mn bỏ rơi lừa dối và phản bội mà lại chính là ng mà bạn tin cậy nhất thì phải ls

Bình luận

  • khuyen
    thì thêm một kinh nghiệm sống cho sau này
  • cô đơn
    Đừng nên tin ai quá mức bạn ạ .
  • chung
    tốt nhất nên tin vào mình bạn ơi