tâm sự

tâm lí học sinh

Bình luận

  • ....
    Cố gắng lên cậu.
  • ghggg
    Mọi thứ rồi sẽ qua sẽ ổn.bởi bạn cần trưởng để sống.
  • smile
    Cố gắng vượt qua e à, sau này đi ra sẽ còn nhiều thứ phải suy nghĩ hơn nữa, mà gần nghỉ hè rồi, suy nghĩ ít thôi