tâm sự mỏng

Biết là người ta k xem mình là gì cả nhưng mình vẫn có hình bóng người đó trong tâm trí cho dù người ta ghét mình thì vẫn k thể mất đi một phần nào nổi nhớ Đơn phương rất khổ đúng k

Bình luận

  • titttt
    Co ai k
  • Hoa đậu biếc
    Đau lòng thật á
  • teo
    đó gọi là yêu đon phuong đó bạn