thú vị

có bao h bạn hỏi tại sao bạn được xin ra chưa có bao h bạn hỏi minh có thuộc thế giới này ko có........................ cuộc sống có thú vị ko có........................ bạn muốn chết ko có ....................... chết là hết hay sao có ....................... chết/sống cái nào dể chiệu hơn có ....................... khi nào cuộc đời mình mới có dấu . hết có ...................... bạn được chết chưa hay van phải bước tiếp hahaha cuộc sống là 1 trò đùa

Bình luận

  • Mai
    rảnh ha bạn