tìm bạn try kỷ

Muốn tìm một người bạn try kỷ có thể tâm sự dc tất cả mọi tr trong cuộc sống

Bình luận

 • Kiều Vy
  Hello, 2k5 xin chào. Tâm sự nhé:)))
 • sang
  Hi chào
 • quá tội lỗ
  chào
 • Ẩn danh
  cứ nói ra đí bạn