tìm bạn try kỷ

Muốn tìm một người bạn try kỷ có thể tâm sự dc tất cả mọi tr trong cuộc sống

Bình luận

  • sang
    Hi chào
  • quá tội lỗ
    chào
  • Ẩn danh
    cứ nói ra đí bạn