Time

Mình chỉ còn 3 tuần để gần gũi anh ấy, mình pùn lắm, mình phải làm sao đây???

Bình luận

  • sky
    đừng buồn nữa. thời gian 3 tuần đủ để làm bạn cảm tháy hạnh phúc khi còn ở bên anh ấy. đừng lãng phí nó. hãy tận dụng tất cả thời gian bên nhau còn lại mà in dấu vào kí ức của bạn về những hình ảnh đẹp khi bạn và anh ấy bên nhau nhé
  • hsjsj
    Đừng buồn đừng lãng phí thời giam cho dù ít nhưng hãy làm nó đẹp ...chẳng lẽ bãn cứ buồn cho thời gian đi qua rồi chỉ để lại những kí ức buồn bên người ấy ...cố lên hấy
  • chung
    vui chơi đi bạn. để gởi lại những kỷ niệm đẹp