...tổn thương...

Là khi đau vẫn phải gượng cười, mạnh mẽ hơn để kiên cường k để người khác biết... Là thản nhiên như k có gì dù trong tim vô cùng nhức nhối.... Là gần như đã iu nhưng lại k được phép Là ng thứ ba vô hình sau 1 cơn say nắng mà chỉ 1 người tỉnh còn người kia thì phải giả tỉnh ... Là cuộc sống vẫn trôi nhưng đau lòng vẫn ghì chặt mãi k buông... Là k muốn tỉnh lại rồi nhất định phải chấp nhận là đã mất nhau... Là ngậm chặt đến xót xa từng lời muốn nói rồi tự mình phải quên đi ... Thật sự rất là đau lòng!

Bình luận