Trả lời tin nhắm

Ở trên đây nếu trả lời tin nhắn dài không đọc hết được là vì sao? Đọc đc vài chữ đầu

Bình luận

  • admin
    bạn đang xài ios hay android?.Bên ios sẽ sớm update bản mới nhen bạn .Cám ơn Bạn đã feedback.
  • ẩn danh
    bạn xài ios phải ko. Mình cũng bị vậy