áp lực cuộc sống

Báo cáo

688

1

tôi hằng ngày phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ ngoài xã hội đến cả gia đình. Thực sự mà nói tôi đã có 1 quyết định khá hối hận khi chọn con đường này bởi con đường tôi đang đi tuy được gần gũi nhiều bạn bè thân thiết nhưng trong số đó lại có người rất ghét tôi. Hằng ngày chúng tôi đối mặt với nhau tuy người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì bất thường ở chúng tôi nhưng thực ra là có sự ghét cay ghét đắng của người đó đối với tôi. Tôi biết hết những điều này nhưng tôi nhịn và chẳng gì bởi nhẽ tôi cần sự bình yên. Nhưng họ lại chẳng thể tha cho tôi ( mặc dù tôi nước sông ko phạm nước giếng với họ), họ gây cho tôi nhiều áp lực về tâm lý....tôi mệt mỏi lắm......tôi đã gòng mình để sống cho qua ngày....

Bình luận

  • mount

    Sao cậu không nghĩ một đường lui khác mình có quyền chọn thử nghĩ cách xem thay đổi môi trường hướng đi mới tạo khoảng cách với người mình không hợp