áp lực

Báo cáo

442

0

Giờ mình cảm thấy rất áp lực về gia đình.. họ đi xem bói về và cấm mình k được yêu a ấy nữa.. a ấy là sĩ quan.. ai cũng nói sĩ quan xa nhà sẽ lăng nhăng.. mệt mỏi thật sự

Bình luận