bất công

Báo cáo

438

0

ai cũng nói t là đứa con gái tốt, ai cũng khen tôi ngoan hiền. nhưng cái đứa họ chê bai lại có cuộc sống tốt hơn tôi... tại sao v, cuộc sống bất công quá. cùng 1 xuất phát điểm nhưng đích đến lại khác nhau... vậy tôi ngoan hiền để làm gì..... cảm thấy bơ vơ lạt lối quá, ai cho tôi lý do để tiếp tục đi

Bình luận