bắt công

Báo cáo

607

1

cuộc đời sao lắm nỗi bất công... chẳng ai hiểu chẳng ai quan tâm tới cảm xúc của tôi cả.....mệt mỏi quá.......

Bình luận

  • nắng

    bạn muốn tìm 1 ng có thể hiểu đc tiếng lòng của bạn??? có t nè, bạn có thể chia sẻ ra đc k