cuộc sống!

Báo cáo

435

2

Đôi lúc cảm thấy có những ngày trôi qua hơi buồn tẻ.....

Bình luận

  • nắng

    vậy bạn biết cách nào hết buồn tẻ k??? muốn biết k??? thử nhắn cho mình đi rồi biết đáp án à
  • CAM

    Một câu ngắn gọn :"khi thời gian trôi qua rồi thì mới biết quý trọng nó , hãy trân trọng nó từng ngày khi mất rồi thì không tìm lại được đâu ." Hãy suy nghĩ về nó đi