Tâm sự - Cuộc Sống

Báo cáo

43

2

Bây giờ, còn ai không học hết cấp 2 không?

Bình luận

  • Heli

    cũng còn nhiều mà bạn tuỳ vào gia cảnh của mỗi người thôi.
  • 22

    nếu có cơ hội b nên đi học lại hoặc học nghề nào đó
.