empty

Báo cáo

590

0

Tôi muốn tách bản thân mình khỏi những thứ xung quanh đầu óc nhẹ nhàng để làm việc học tập chứ trong cái môi trường như vậy hỗn tạp quá.... cần một nguồn động lực học tập hay chỉ đơn thuần trò chuyện cùng nhau để giải tỏa một đám mây xám trong lòng

Bình luận