halley

Báo cáo

345

0

Chẳng hiểu lỗi của mình là ở đâu, như thế nào nhưng mọi ng sao cứ hà khắc với mình, lạ thiệt chớ, đặc biệt chỉ riêng mình thôi nha nhưng trong khi mình luôn hỗ trợ họ khi cần, luôn tốt với họ nha, câu mình đối với người sao thì người sẽ đối với mình vậy sai r, hoàn toàn sai nha, ngộ thiệt

Bình luận