.......€€€€Muốc khóc thật to ........@#######

Báo cáo

629

1

Tự nhiên muốn khóc Mà nước mắt chẳng rơi Bởi vì tôi sinh ra trên cuộc đời này Là Đâu phải để khóc... Mắt đã xấu rồi ... nên ko đc khóc ... mắt xấu và đó là lí do tôi sinh ra trên đời này ... ko phải để khóc ... đâu )¥¥

Bình luận

  • nnnn

    Mệt mỏi