sai lầm

Báo cáo

741

0

sai lầm lớn nhất của tôi là chuyện của người ta mà mình đi soi mói nói không đúng sự thật . để rồi sao này hối hận cũng không kịp. và rồi bị ghét và tránh xa tôi xa. cứ cảm giác như mọi người xa lánh tôi từ từ vậy .

Bình luận